top of page

PROJEKTJEINK

ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK

GINOP-5.3.2 projektek

 • Vezetői és munkavállalói képzések, valamint műhelymunkák lebonyolítása a Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál projektben

 

KEHOP-1.2.0 projektek

 • Klímastratégia készítése és az ehhez kapcsolódó rendezvények, szakmai konferenciák és workshopok szervezése az Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében projektben

 • Klímastratégia készítése és az ehhez kapcsolódó rendezvények, szakmai konferenciák és workshopok szervezése a Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében projektben

 

KEHOP-1.2.1 projektek

 • Balassagyarmati térségi klímastratégia kidolgozása

 • Klímatudatosság erősítése Békéscsabán

 • Biatorbágy helyi klímastratégiája

 • Klímatudatosság erősítése Újpesten

 • Érd Megyei Jogú Város klímavédelmi stratégiájának kidolgozása és szemléletformáló program sorozatok megvalósítása

 • Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gyula városában

 • Hódmezővásárhelyi klímastratégia

 • Salgótarján Megyei Jogú Város helyi klímastratégiája

 • Tamási város helyi klímastratégiájának kidolgozása és a település lakosságának klímatudatosságát erősítő szemléletformálás

 

TOP-6.9.1 projekt

 • Közösségi Beavatkozás Terv készítése A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok Hódmezővásárhelyen projekthez

ÁLTALUNK ELNYERT PROJEKTEK

Nemzeti klímaadaptációs hálózat kialakítása projekt (CLIM-NET/HUN)

A nemzeti klímaadaptációs hálózat kialakításának célja, hogy növelje az ismereteket és szaktudást a klímaváltozás hatásait előidéző kitettségről helyi szinten, valamint kialakítson egy, a helyi klímaadaptációval foglalkozó szakembereket összegyűjtő hálózatot, amely modellként is szolgálhat.

Ez a szakemberekből álló hálózat segítséget nyújthat a helyi önkormányzatok és hatóságok számára, hogy beépítsék a klímaváltozással kapcsolatos teendőket a jövőbeli terület- és településfejlesztési tervekbe. A projekt egy képzési programot valósít meg helyi önkormányzatok, döntéshozók és érdekcsoportok képviselői számára a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témakörében. A képzésen a következő országrészek helyi és kistérségi szakemberei vesznek részt: Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, és Közép-Magyarország nyugati része (beleértve Budapest budai oldalát.)

A projektcsapat módszertant dolgoz ki a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi irodalom és jó példák tanulmányozása alapján, összeállítja a képzéshez szükséges tananyagot és tankönyveket, valamint kommunikációs stratégiát annak érdekében, hogy javítsa a helyi lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteit.

A projekt szakértői egy komplex képzési programot hajtanak végre a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, beleértve a pénzügyi, jogi, és szakpolitikai eszközök ismertetését is. Az itt kidolgozott kézikönyv részletes útmutatást fog adni ahhoz, hogy miképp lehet integrálni a klímaadaptációs szempontokat a helyi területi tervezési stratégiákba. A képzési program elősegíti az országos klímaszakértői hálózat létrehozását, amely hozzájárul majd a helyi alkalmazkodó képesség és klímaváltozással szembeni ellenálló képesség növeléséhez.

 

A projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg.

Program: HU04 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Felhívás: C2 – Helyi adaptációs kapacitásfejlesztés

Projekt: C2-2 Nemzeti klímaadaptációs hálózat kialakítása

Projektkód: CLIM-NET/HUN

Projektgazda: Dipol Humánpolitikai Intézet Kft.

Partnerek: Atrois Training & Consulting Kft, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Wessling Hungary Kft., Vestlandsforsking Nyugat-norvégiai Kutatóintézet (WNRI)

A projekt megvalósításának időszaka: 2015. május – 2016. április

Elnyert támogatás: 669 876 EUR

A támogatás forrása: EGT Alap

Projekt szerződés azonosítója és dátuma: EEA C2-2 2015. június 24.

 

www.klimatudatos.hu

 

 

A RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS ELTERJESZTÉSE A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN -

A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása projekt

A kedvezményezett neve: Optimál-Managment Tanácsadó Iroda Kft.

A konzorciumi partnerek: Dipol Humánpolitikai Intézet Kft. és Európa Tréning Kft.

Projekt címe: Rugalmasan a családbarát munkahelyért

A szerződött támogatás összege: 149 595 200 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.02.28.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.1-14-2014-00002

Magyarország Kormányának felhívása a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tevő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és a munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében.

Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességét és ez által a versenyképességet is. Több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős vagy beteg hozzátartozó gondozása, fogyatékkal élő

személy vagy oktatásban való részvétel miatt.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: a vállalati munkaszervezés javítása, a rugalmas

munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és

a magánélet összehangolása.

Sz2020.png
bottom of page