top of page

                                         

 

 

 

Program képzés pedagógusok részére

Hitvallásunk, hogy a családokat a gyermekeken keresztül lehet megszólítani!

Ma már a klímaváltozással kapcsolatos tudományos és köznapi vita nem arról szól, hogy valóban létezik-e ez a jelenség, hogy tényleg az emberi tevékenység áll-e a háttérben, hanem az éghajlatváltozás mértékéről, várható hatásairól, a folyamat mérsékléséhez szükséges lépésekről, valamint az alkalmazkodás lehetőségéről. 

A Klímanócskák© Program egy olyan programsorozat, amely többrétűen mutatja be a klímával kapcsolatos problémákat és adja tovább a gyermekek részére ezen problémák megoldásához a lehetséges válaszokat. 

Tudjuk és hisszük, hogy a gyermekeket meg kell ismertetni az éghajlatváltozás ok-okozati összefüggéseivel és meg kell mutatni számukra a lehetséges cselekvési alternatívát és ebben az oktató-nevelő munkában, a klímatudatos magatartás kialakításában rendkívül nagy szerepe van a pedagógusoknak.

A program célja:

Az óvodapedagógusok és tanítók továbbképzése az általuk vezetett óvodai csoportok klímatudatos szemléletmódjának fejlesztésére. A klímatudatosság adaptálása az óvodások hétköznapjaiba.

A képzés keretében hat témakör kerül feldolgozásra:

 

1. Az éghajlatváltozás jellemzői és hatásai

 • A klímaváltozásról általában (kiváltó okok, globális hatások).

 • A klímaváltozás hazai jellemzői.

 • Globális környezeti problémák

 • Fenntarthatóság kihívásai

 • Nemzetközi gyakorlatok és példák

 • Tudatformálás szükségessége és lehetősége az óvodáskorúak körében

 

2. Szelektív hulladékgyűjtés

 • Szelektálj Hód Huncutkával!

 • Hulladékpiramis

 • Ételhulladék, helyes étkezési szokások

 • Természetes alapanyagok a mindennapi életünkben

 • Szülői szemléletformálás: ökológiai lábnyom-mérés, hulladéknaptár

 

3. A víz szerepe életünkben

 • A globális felmelegedés hatása a Föld vízháztartására

 • Vízfelhasználás csökkentésének lehetőségei

 • Vízhasznosítás tudatosan

 • Szülői szemléletformálás: vízlábnyom-mérés

 

4. Fenntarthatóság a közlekedésben

 • Klímatudatosság a mobilitásban

 • A közlekedési igények csökkentése, környezetkímélő közlekedési eszközök használata

 • Szabálytudat és önismeret-fejlesztés

 • Veszélyhelyzet felismerése a gyermekek körében

 

5. Természeti értékeink védelme

 • Hazánk természeti értékei

 • Környezettudatosságot elősegítő készségek fejlesztése

 • Az állat- és növényvilág védelme

 • Régmúlt idők eszközei a természetvédelemben

 

6. Módszertani ismeretek

 • A klímatudatos oktatási-nevelési formákra való érzékenyítés

 • Az innovatív pedagógus jellemzői, önismeret-fejlesztés

 • Az ismeretátadás során használható eszközök

 • Jó gyakorlatok adaptálása

klimanocskak_logo_web.png
bottom of page